تبلیغات
. - پروفایل نویسندگان

تصویر ثابت

" />
پروفایل مدیر:
اسم:پریسا
لقب:میس آبنبات
سن:12-13
وضایف:مدیر کل
وبها: وب شماره1  وب شماره2  وب شماره3


پروفایل مدیر دوم:
اسم:فاطمه
لقب:میس فاطمه
سن:12-11
وضایف:رمان نویس(مدیر دوم وقتی خودم نباشم)