تبلیغات
. - توضیحات اشباحی به رنگ خواب

تصویر ثابت

" />

ژانر:ترسناک-علمی تخیلی- ماجراجویی
مقدمه:
هیچکس فکر نمیکنه رفتن به ی اردو ی اردو ساده تبدیل شه به ی جنگ و پاک کردن دنیا هیچکس حتی فکرشم نمیکنه ولی اردو ما سه تا شد ی ماجراجویی ی ماجراجویی ترسناک اردو ماشد جنگیدن با میمات و کازسین ها رو در رو شدن با روحا و هیکس ها.. ما چهارتا باید دنیا رو پاک کنیم و نجات بدیم ما چهارتا همون تعبیر داستانیم سرنوشت ما چهارتا چی میشه؟ آخرش به کجا میرسیم؟ زنده میمونیم یا نه؟ میتونم نجات بدیم و پاک کنیم با شکست میخوریم؟ما میتونیم یا نه؟..........