تبلیغات
. - حرفام

تصویر ثابت

" />
  (27 اسفند)بینهایت ناراحت و بی اندازه خوشحالم نمدونم چرا از صبح دارم درس موخونم موخوام دردو دل کنم با یکی  ولی نمیدونم چرا شادم میخوام بریم مسافرت هیچکیم نیس باهاش بحرفم کیا یزدین؟ های شاید ببینمتون خوشحال شدین نه(اعتماد به سقفمو برم) خلاصه دیه همین حوصلم سر رفت گاهی اوقات دلم موخا حرفامو اینجا بنویسم میدونم رمانی ولی خب حالا شما کاری باری ندارین؟(معلومه که ندارید در هر حال)

 (28اسفند) سلامی دوباره هیچکی نی باهاش بحرفم؟ خستم 160تا تست زدم خب مثلا شیشمیم الانم دوباره میخوام برم تست بزنم بارلاها رهاییم ده (مثلا خیلی ادبیم) ی چی دیگه نویسندها چرا مسابقه شرکت نموکنین ؟؟ و ی خبر تا 23اردیبهشت یا همون روز کنکور( تیزهوشان) دیگه با کامپیوتر نمیام نت و پست درس حسابی نمیذارم الانم با گوشیم کاری داشتین بگین گود بای

(23 اردیبهشت) سلام بعد از شاید 100 سال.. خیلی خوشحالم امروز آزمون تیزهوشان دادیم تموم شد تموم دیگه حالا هرچی امشبم خونه خالمم از این به بعد اصلا درس نمیخونم امتحانم فکر نکنم بد داده باشم ولی 27 تا نزده داشتم کلا خیلی سخت بود